Ohjelmistokehitys on yksi työmarkkinoiden kasvavista ammateista, kiitos muun muassa tekoälyn ja Bitcoinin tapaisten lohkoketjujen kysynnän kasvaessa erityisesti viime vuosien aikana. Ohjelmistokehitystä käytetään jokapäiväisessä elämässä, niin liikennevalojen kontrolloinnista kodin kaukosäätimen, herätyskellon ja älytelevision käyttöön. Yhä sähköistyvämmässä yhteiskunnassa ohjelmistokehityksen ja sen tehokkuuden ja tarkkuuden ylläpito on olennaista. Erilaiset ohjelmistot ovat päivittäisessä käytössä niin kouluissa, yliopistoissa, pienissä ja suurissa yrityksissä kuin yksityisissä ja julkisissa virastoissa.

Teknologia on yksi markkinoiden kaikkein nopeimmin kasvavista aloista ja sen trendit tulevat ja menevät nopeammin kuin nykyajan vaatemuoti. Nykyisen kulutusyhteiskunnan ostokäyttäytyminen ja erilaisten palveluiden tarjonnan laajuus on saanut aikaan sen, että teknologian trendien on oltava aina aikaansa edellä ja tuotteiden yhä luotettavampia, tehokkaampia ja parempia. Vuoden vaihtuessa onkin aika katsoa jo tulevaisuuteen ja listaamme seuraavaksi vuoden 2019 ohjelmistokehityksen trendit.

Progressiiviset web-sovellukset

Progressiiviset web-sovellukset (progressive web applications eli PWA) ovat web-sovelluksia, jotka tarjoavat käyttäjälleen perinteisen verkkosivujen lataamisen lisäksi muun muassa älykkäämmän välimuistin, offline-tilassa työskentelyn, push-ilmoitukset ja pääsyn laitteiston tietoihin, mikä on aikaisemmin ollut mahdollista vain laitteiston alkuperäisellä ohjelmistolla. PWA:n tarkoituksena on yhdistää mobiililaitteiden käyttöjen hyödyt perinteisiin Internet-selaimiin. Termi PWA on levinnyt nopeasti teknologian terminologiassa sen jälkeen, kun sitä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 Google Chromen suunnittelijan Frances Berrimanin ja insinööri Alex Russellin toimesta. PWA-sovelluksia hyödyntäviä yrityksiä ovat muun muassa jokaiselle meistä tutut Twitter ja Uber.

Tekoäly (AI)

Tekoälyn (AI) tärkeyttä ohjelmistokehityksen trendeissä ei voi enää kukaan kieltää. Monien ennusteiden mukaan jopa yli 40% ensimmäisen maailman organisaatioista tulee käyttämään tekoälyä hyödykseen liiketoiminnassa vuoden 2019 aikana. Tekoäly tulee todennäköisesti paikkaamaan useita toimintoja yrityksen liiketoiminnassa. Tekoäly nähdään tuottoisana ja viehättävänä lähitulevaisuuden vaihtoehtona, sillä oikein käytettynä yritykset voivat säästää henkilökunnan palkkauksessa ja kuluissa sekä parantaa asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen tehokkuutta. Tekoäly on tälläkin hetkellä erittäin kovassa käytössä useissa tunnetuissa sovelluksissa Facebookista Google Mapsiin ja Amazonista sähköpostien roskapostisuodattimiin.

Lohkoketjut

Lohkoketjuissa hyödynnetään tekniikkaa, jossa toisilleen täysin vieraat toimijat voivat ylläpitää ja tuottaa tietokantoja hajautetusti. Lohkoketjuissa käytetyn tekniikan ansiosta ketjun jäsenille luodaan luotettava toimintaympäristö, joka mahdollistaa muun muassa digitaalisen valuutan, mikromaksujen, sähköisten omaisuusrekistereiden, verkkoäänestysjärjestelmien sekä identiteetti- ja maineenhallintarekistereiden luomisen ja ylläpitämisen. Lohkoketjut ovat erityisesti suurten yritysten suosiossa, sillä tekniikka sallii suurtenkin liiketoimien todentamisen turvallisesti milloin tahansa, jolloin kalliiden välittäjien tarve ja kokonaiskustannukset alenevat huomattavasti.

Kyberturvallisuus

Teknologian kehittyessä on odotettavaa, että myös kyberturvallisuutta tarjoavien palveluiden ja yritysten suosio tulee räjähtämään käsiin. Niin yksityishenkilöille kuin yrityksille tietovuodot, salasanojen vuotaminen, identiteettivarkaudet ja henkilökohtaisten tietojen hakkerointi ovat varsin ajankohtaisia huolenaiheita. Digitaalisen alustan ja kryptovaluutan suosion kasvaminen on erityisesti johtanut kyberturvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen ja on odotettavaa, että niin yksityishenkilöt kuin pienemmät ja suuremmatkin yritykset tulevat olemaan enemmän kuin valmiita panostamaan isojakin summia arvokkaiden tietojen salaamiseen ja maksutapahtumien turvaamiseen.

LCDP

Low-code development platform tai lyhyemmin LCDP tarjoaa ohjelmoijille mahdollisuuden nopeampaan ja luotettavampaan ohjelmistokehitykseen perinteisen tietokoneohjelmoinnin sijaan. Vaikka LCDP on ollut markkinoilla vasta hyvin vähän aikaa esimerkiksi tekoälyyn verrattuna, monet yritykset jo tänä päivänä hyödyntävät LCDP-teknologiaa, sillä se minimoi koodauksen määrää, joka taas johtaa siihen, että perinteisen ohjelmistokehityksen sijaan myös koodausta osaamattomat pystyvät työskentelemään tällä alustalla. LCDP tarjoaa ohjelmistokehittäjille mahdollisuuden työskennellä jo olemassa olevilla malleilla, joiden avulla voidaan luoda nopeasti uusia tai parannettuja sovelluksia räätälöimällä ne tietyn organisaatioiden ainutlaatuisiin tarpeisiin. Yritysten kiinnostus LCDP-teknologiaan on johtanut sen suosion kasvuun erityisesti viime vuosien aikana ja siksi monet palveluntarjoajat ovat alkaneet panostaa yhä enemmän kyseisen alustan kehittämiseen ja parantamiseen.