Tietotekniikka on yksi nopeimmin kasvavista aloista niin Suomessa kuin maailmallakin ja näillä aloilla on usein huutava pula uusista osaavista työntekijöistä. Vaikka monia nuoria kiinnostaakin esimerkiksi koodaus ja pelisuunnittelu, kasvaa tietotekniikan ala niin kovaa vauhtia, ettei uusia työpaikkoja ehditä tai pystytä täyttämään samaan tahtiin. Teknologian nopean kehittymisen voi nähdä helposti vaikkapa Samsungin ja Applen älypuhelimissa, joiden uusia malleja lanseerataan markkinoille joka vuosi. Kuluttajat etsivät ja vaativat yhä uudempia, tehokkaampia, älykkäämpiä ja parempia mallistoja täyttämään uudenlaisen modernin elämän asettamat vaatimukset ja ohjelmistokehittäjiä ja -suunnittelijoita tullaan tarvitsemaan yhä enemmän kehittämään uusia älylaitteita, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Ei siis jää epäilystä siitä, etteikö ohjelmistokehityksen ala Suomessa tulisi pelkästään kasvamaan lähitulevaisuudessa.

Pelkästään ohjelmistokehityksen, koodauksen ja kyberturvallisuuden kaltaisten sanahirviöiden kuuleminen saa monen nuoren epäilemään löytyykö tietotekniikan alalta mahdollisuuksia tulevaisuuden ammattiin. Opiskelun aloittamiseksi ei kuitenkaan vaadita ihmeitä. Tulevilta ohjelmistokehittäjiltä ja -suunnittelijoilta vaaditaan enemmänkin nopeaa ongelmanratkaisua, loogista päättelykykyä, uteliaisuutta ja paljon motivaatiota. Kaikki tarvittavat tekniset taidot koodaamisen ja ohjelmoinnin perusteisiin saadaan suoraan koulusta.

Tietotekniikka ja ohjelmointi

Tietotekniikan ja ohjelmoinnin päämääränä on tuottaa tietojärjestelmiä ja ohjelmia, joita käytetään muun muassa älypuhelimissa, liikennevaloissa, kodin turvajärjestelmissä, Internet-palveluissa sekä virastojen sähköisissä palveluissa. Ohjelmointikoulutus koostuu monista hyvin erityyppisistä osa-alueista, kuten teoreettisten menetelmien kehityksestä, koodauksesta, sisällön tuottamisesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Koulutuksissa yhdistetään paljon tieto- ja viestintätekniikkaa, liiketaloutta ja joissakin määrin myös yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Tulevilta ohjelmistokehittäjiltä ja -suunnittelijoilta vaaditaan siis taidokkaan tietokoneen käsittelyn lisäksi monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä oman alan markkinoiden ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä työelämässä, sillä teknologian markkinoiden ja sen kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen auttaa ohjelmistokehittäjiä ja -suunnittelijoita kehittämään käyttäjäystävällisempiä ja älykkäämpiä tuotteita ja palveluja.

Ohjelmointia opiskelleet voivat esimerkiksi suunnitella ja ylläpitää älylaitteita, tietoliikenneverkkoja ja muita ohjelmistoja, työskennellä tuotekehityksessä ja projektin johtamisessa tai halutessaan vaikka alan asiantuntijana tai tutkijana. Jo vastavalmistuneita halutaan värvätä suoraan suurten alan yritysten kuten Googlen, Nokian, Zervantin ja Rovion alaisuuteen. Palkkanäkymät ja kasvumahdollisuudet näillä aloilla ovat yleensä erinomaiset. Ohjelmointialaa opiskellut voi työskennellä esimerkiksi tietojohtajana, käyttöliittymäsuunnittelijana, järjestelmäasiantuntijana, ohjelmoijana, teknisenä suunnittelijana tai tietoliikenneverkon kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

Ammattikorkeakoulutus kestää yleensä noin 3,5 vuotta ja mahdolliset lisäopinnot 1-3 vuotta. Jo pelkästään Suomessa ohjelmointialan työllistymisnäkymät ovat erinomaiset, mutta mikäli valmistunut haluaa tähdätä ulkomaille, on sekin mahdollista esimerkiksi opiskeluvaihto-ohjelman tai kansainvälisen työharjoittelun kautta. Useat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ympäri Suomessa tarjoavat laadukkaita koulutusvaihtoehtoja, lisäksi muun muassa Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Jyväskylän yliopisto tarjoava erilaisia verkkokursseja erityisesti koodauksesta kiinnostuneille.

Ohjelmistosuunnittelun tulevaisuus Suomessa

Ohjelmistosuunnittelu on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä aloista Suomessa. Monet ohjelmointialan yritykset hakevat alati uusia työntekijöitä riveihinsä. Laaja työntekijäpula taidokkaista koodaajista näkyy ympäri Suomea ja töitä on enemmän tarjolla kuin tekijöitä. Tilanne on otettu erittäin vakavasti, sillä työntekijöiden puute monissa ohjelmointialan yrityksissä heikentää selkeästi yrityksen kasvumahdollisuuksia, mikä on erityisesti alati muuttuvilla teknologian markkinoilla kova takaisku. Korkea palkka ei enää riitä ja työvoimapula onkin saanut monet alan yritykset panostamaan yhä enemmän työntekijöidensä hyvinvointiin ja työpaikan tarjoamiin etuihin.

Useiden viranomaisten mukaan pelkästään Kaakkois-Suomessa työtä olisi tarjolla usealle sadalle koodaajalle ja softayrityksille tehdyn kyselyn mukaan tälläkin hetkellä Suomen työmarkkinoilla on välitön tarve jopa 8 000 asiantuntijalle. Myös naispuolisia ohjelmistosuunnittelijoita ja -kehittäjiä haetaan yhä enemmän Suomen työmarkkinoilla. Tilanne on johtanut muun muassa useiden intensiivikurssien ja rekrytoivien koulutusohjelmien järjestämiseen ympäri Suomea, joissa ohjelmointialaa opiskelevat tai opiskelleet työnhakijat valmennetaan suoraan alan yrityksien tarpeisiin.